Noteikumi

Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

1. Piekrišana noteikumiem

Izmantojot "Icebergbuilder" tīmekļa vietni un pakalpojumus ("Pakalpojums"), ko nodrošina Positive Company SIA (Reģ.nr. LV40203072094), jeb Icebergbuilder, jūs piekrītat ievērot šādas prasības un nosacījumus ("Pakalpojuma sniegšanas noteikumi").

Icebergbuilder patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī mainīt Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Izmaiņas nebūs piemērojamas ar atpakaļejošu datumu un stāsies spēkā ne ātrāk kā četrpadsmit dienas pēc to publicēšanas. Taču izmaiņas, kas attiecas uz jaunām Pakalpojuma funkcijām, vai juridisku iemeslu dēļ veiktās izmaiņas stāsies spēkā uzreiz. Jūs apzināties un piekrītat, ka esat atbildīgs par šīs vietnes un Pakalpojuma sniegšanas noteikumu periodisku pārskatīšanu un iepazīšanos ar izdarītajiem grozījumiem. Pakalpojuma lietošanas turpināšana pēc šādu grozījumu izdarīšanas norāda uz to, ka piekrītat šīm izmaiņām. Jebkādu zemāk uzskaitīto nosacījumu pārkāpšanas rezultātā jūsu konts var tikt dzēsts.

2. Konta izmantošanas nosacījumi

Lai lietotu Pakalpojumu, personai jābūt 16 gadus vecai vai vecākai;

Lietotājam jābūt cilvēkam. Nav atļauti konti, ko reģistrējuši roboti vai kas reģistrēti ar kādām citām automatizētām metodēm;

Jūs piekrītat norādīt Icebergbuilder derīgu e-pasta adresi un jebkādu citu pieprasīto informāciju reģistrācijas procesa pabeigšanai;

Jūs esat atbildīgs par sava konta un tā paroles drošu glabāšanu;

Ja vietnei izmantojat bezmaksas Pakalpojuma plānu, tad jums šai vietnei nav atļauts slēpt Icebergbuilder logotipu un tīmekļa saites; Šis noteikums neattiecas uz maksas plāna izmēģinājuma režīmu;

Aizliegts izmantot pakalpojumu jebkādiem nelikumīgiem vai nesankcionētiem nolūkiem;

Nav atļauts izmantot Pakalpojumu kā attālinātās uzglabāšanas serveri vai failu mitināšanas serveri;

Ja jūsu ikmēneša datu pārraides apjoms regulāri pārsniedz 30 GB, Icebergbuilder sazināsies ar jums; Icebergbuilder patur tiesības paaugstināt abonēšanas maksas, apturēt vai dzēst kontu vai tīmekļa vietni;

Viena persona drīkst izveidot ne vairā kā 3 bezmaksas vietnes.

3. Aizliegtais saturs un neatļauta rīcība

Pakalpojumu nav atļauts izmantot šāda satura publicēšanai vai izplatīšanai:

Saturs, kas varētu būt nelikumīgs ASV un Eiropas Savienībā;

Saturs, kas veicina vai atbalsta nelikumīgu rīcību;

Pornogrāfiska rakstura saturs;

Saturs, kura vienīgais mērķis ir kaitējuma nodarīšana vai naida kurināšana, vai saturs, ko var uzskatīt par neslavu ceļošu vai apmelojošu;

Rasistiskas dabas saturs vai jebkāds saturs, kas tiecas citus iebaidīt vai noniecināt;

Krāpnieciskas un apšaubāma rakstura naudas pelnīšanas shēmas;

Mājas lapas, kur tiek vākti ziedojumi, izņemot reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju lapas ar atbilstošu atsauci un gadījumus, kad saņemta nepārprotama Icebergbuilder piekrišana;

Mājas lapas, kuru vienīgais mērķis ir sasniegt labāku pozīciju meklētājos vai vākt sekotājus sociālajos tīklos;

Mājas lapas, kuru satura lielāko daļu sastāda trešo pušu reklāmas baneri vai saturs, kas kopēts no citiem avotiem;

Saturs, kas neatbilst Google mājas lapu kvalitātes vadlīnijām;

Saturs, kas neatbilst Google politikai par nevēlamu programmatūru.

Jūs apņematies:

Netraucēt Pakalpojuma darbību un neizmantot Pakalpojumu ļaunprātīgi;

Izmantot Pakalpojumu tikai atbilstoši vietējai un starptautiskajai likumdošanai;

Neaugšupielādēt un nepublicēt ar autortiesībām vai cita veida mantiskajām tiesībām aizsargātu saturu, izņemot gadījumus, kad esat šo tiesību īpašnieks vai jums ir atbilstoša atļauja no šo tiesību īpašnieka;

Neaugšupielādēt, nepublicēt un nepopularizēt saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, draudus saturošs, aizvainojošs, uzmācīgs, apmelojošs, vulgārs, neķītrs, ķengājošs, naidīgs, aizskar kādas personas privātumu, vai ir rasiski, etniski vai kā citādi nepieņemams;

Neaugšupielādēt un nepublicēt pornogrāfiska rakstura saturu;

Nesūtīt nevēlamu komerciālu e-pastu (spamu);

Nepārdot tādas preces, kas (a) neatbilst starptautiskajai vai vietējai likumdošanai, vai kuras (b) jums nav likumīgas tiesības izplatīt vai pārdot;

Neaugšupielādēt un nepublicēt tādu saturu, kuru jums nav tiesības publiskot sakarā ar spēkā esošo likumdošanu vai noslēgtu līgumu;

Nesniegt tādus pakalpojumus, kas (a) neatbilst starptautiskajai vai vietējai likumdošanai, vai kurus (b) jums nav likumīgas tiesības sniegt;

Neaugšupielādēt failus ar mērķi tos izmitināt Icebergbuilder sistēmā, bet lietot ārpus ar Pakalpojumu izveidotās mājas lapas;

Neaugšupielādēt un nepublicēt saturu, kas atbalsta vai var veicināt nelikumīgas darbības;

Neizlikties par citu personu vai organizāciju;

Nepārsniegt jūsu pakalpojuma plānā paredzētos Pakalpojuma izmantošanas apjomus;

Neizmantot Pakalpojumu kā pāradresācijas servisu uz citu tīmekļa vietni;

Neizvietot vairāk par trim reklāmas vienībām vienas sadaļas ietvaros un nodrošināt, ka ievietotā reklāma būtiski nepasliktina lapas lietojamību;

Neslēpt Icebergbuilder domēna vārdu bezmaksas lapās nedz ar "HTML frame" kodu, nedz kā citādi.

4. Privātums un datu aizsardzība

Icebergbuilder privātuma politikā ir izskaidrots, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem un aizsargājam konfidencialitāti, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu. Lietojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka Icebergbuilder var izmantot šos datus saskaņā ar mūsu privātuma politiku.

5. Maksājumi un maksas

Icebergbuilder un maksājoša klienta līgumattiecības nosaka Icebergbuilder distances līgums.

6. Konta slēgšana

Savu kontu varat slēgt tiešsaistē no sava Icebergbuilder konta kontroles paneļa. Konta slēgšanas pieprasījumi, kas saņemti pa telefonu, e-pastu, faksu vai savādāk netiek pieņemti.

Ja pārtraucat Pakalpojumu pirms tekošā apmaksātā perioda beigām, vietnes konta darbība tiek pārtraukta līdz ar nākošo tekošo maksājumu, kā arī turpmāki maksājumi vairs netiek ieturēti. Iepriekš veiktie maksājumi netiek atgriezti.

Icebergbuilder pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ ir tiesīgs apturēt vai dzēst kontu bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādas Pakalpojuma pārtraukšanas rezultātā notiek konta dezaktivēšana vai dzēšana, vai tiek liegta piekļuve kontam.

Bezmaksas mājas lapas, kas netiek atjaunotas un apmeklētas, tiks automātiski atslēgtas mēnesi pēc pēdējās aktivitātes.

Icebergbuilder nav atbildīgs par jūsu un jūsu apmeklētāju ievietotā satura uzglabāšanu, uzturēšanu un kopiju izsniegšanu.

7. Pakalpojuma un cenu izmaiņas

Icebergbuilder patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt, īslaicīgi vai pilnībā pārtraukt Pakalpojuma (vai jebkādas tā daļas) sniegšanu.

Visu Pakalpojumu cenas, ieskaitot, bet ne tikai Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas plāna maksu var tikt mainītas, brīdinot esošos klientus 30 dienas iepriekš nosūtot ziņu uz Icebergbuilder platformā reģistrēto e-pastu. Šādas izmaiņas stājas spēkā tiklīdz tās tiek publicētas Icebergbuilder tīmekļa vietnē, taču tās neattiecas uz jau apmaksātiem Pakalpojuma periodiem.

Nepiekrītot cenu izmaiņām, klientam tiks dota iespēja pieprasīt savus datus .zip formātā no Icebergbuilder serveriem.

Icebergbuilder nav atbildīgs jūsu vai trešo personu priekšā par pakalpojuma izmaiņām, cenas izmaiņām, Pakalpojuma apturēšanu vai pārtraukšanu.

Ja pārtrauksim Pakalpojuma sniegšanu, situācijās, kad tas būs iespējams, laicīgi informēsim jūs par šādu rīcību (vismaz 30 dienas iepriekš) un sniegsim iespēju saglabāt informāciju no Pakalpojuma nododot detalizētu pamācību kā izvēlēties un pārvietot datus pie jauna Pakalpojuma sniedzēja.

8. Rezerves kopija un datu zudums

Pakalpojuma izmantošana ir jūsu pašu risks. Icebergbuilder rezerves kopiju izveides pakalpojums darbojas reizi nedēļā un pārraksta jebkuru no mūsu iepriekšējām dublējumkopijām. Vienlaikus tiek saglabāta tikai vienas nedēļas dublējumkopija. Icebergbuilder nav atbildīgs par failiem un / vai datiem, kas atrodas jūsu kontā. Jūs piekrītat uzņemties pilnu atbildību par visiem pārsūtītajiem failiem un datiem un uzturēt visu nepieciešamo failu un datu dublējumkopiju.

Icebergbuilder ir tiesīgs dzēst Klienta datus pēc attiecīgā Pakalpojuma atslēgšanas.

9. Saistību atruna

Tikai jūs esat atbildīgs par Pakalpojuma izmantošanu; Pakalpojums tiek piedāvāts "tāds, kā ir" un "tāds, kāds pieejams".

Icebergbuilder negarantē, ka: a) Pakalpojums atbildīs jūsu specifiskajām prasībām; b) Pakalpojums būs nepārtraukts, savlaicīgs, drošs un bez kļūdām; c) rezultāts, kas iegūts Pakalpojuma izmantošanas rezultātā, būs precīzs vai uzticams; d) jebkādu produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu, ko esat iegādājies caur Pakalpojumu, kvalitāte atbildīs jūsu gaidītajai; e) jebkādas Pakalpojuma kļūdas tiks izlabotas.

Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka Icebergbuilder nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem, ieskaitot, bet ne tikai peļņas negūšanu, reputācijas, lietošanas, datu vai cita veida netaustāmu vērtību zudumus (pat ja Icebergbuilder ir informēts par šāda kaitējuma rašanās iespēju), kas radušies: a) no pakalpojuma lietošanas vai nespējas lietot pakalpojumu; b) no aizstājošo preču un pakalpojumu iegādes izmaksām, kas radušās no jebkādu preču, datu vai pakalpojumu iegādes vai saņemšanas, vai saņemtajiem paziņojumiem, vai transakcijām, kas notikušas caur Pakalpojumu vai ar tā starpniecību; c) no nesankcionētas pieejas vai jūsu pārraižu vai datu izmainīšanas; d) no Pakalpojuma sniegšanā iesaistīto trešo personu paziņojumiem vai rīcības; e) saistībā ar jebkādiem citiem jautājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumu.

Ja tas nav pretrunā ar likumu, Icebergbuilder un tā piegādātāju un izplatītāju kopējā atbildība par jebkādām prasībām saistībā ar šiem noteikumiem, tostarp attiecībā uz jebkādām netiešām garantijām, ir ierobežota ar summu, kuru jūs mums samaksājāt par šo Pakalpojuma izmantošanu.

Dažās valstīs jums kā patērētājam varētu būt likumīgas tiesības. Ja Pakalpojumus lietojat personīgiem nolūkiem, nekas no šajos Pakalpojuma sniegšanas noteikumos minētā neierobežo neviena patērētāja likumīgās tiesības, kas nedrīkst tikt atsauktas ar līgumu.

10. Aizsardzība un zaudējumu atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizsargāt un atbrīvot Icebergbuilder un tā apakšuzņēmējus, amatpersonas, pārstāvjus un darbiniekus no jebkādas prasības, tiesas prāvas vai prasības tiesā, kas rodas Pakalpojumu izmantošanas vai šo noteikumu pārkāpuma dēļ vai saistībā ar tiem, tostarp no jebkādām radītām saistībām vai zaudējumiem, kas rodas prasību, zaudējumu, bojājumu, tiesas prāvu, tiesas spriedumu, tiesāšanās izmaksu vai advokātu honorāru dēļ.

Jūs piekrītat atlīdzināt Icebergbuilder jebkādus zaudējumus, kas tam radušies jūsu darbības vai bezdarbības rezultātā, saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu vai Pakalpojuma izmantošanas noteikumu neievērošanu.

11. Saistību nodošana

Bez Icebergbuilder iepriekšējas rakstveida piekrišanas jūs nevarat nodot tālāk (saskaņā ar likumu vai kā savādāk) ne pakalpojuma lietošanas saistības, ne kādas citas tiesības, intereses vai pienākumus. Icebergbuilder drīkst nodot Pakalpojuma lietošanas saistības bez jūsu piekrišanas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Pakalpojuma sniegšanas saistības ir saistošas, pārmantojamas par labu un izpildāmas Pusēm un to attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem un mantiniekiem.

12. Citi noteikumi

Icebergbuilder patur tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu jebkurai personai jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.

Ja tiks noskaidrots, ka nav izpildāms kāds konkrēts noteikums, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

Jebkas, kas nav izsmeļoši atrunāts Pakalpojuma sniegšanas noteikumos, ir interpretējams tikai un vienīgi pēc Icebergbuilder ieskatiem.

Sava domēna vārda izmantošana ar Icebergbuilder

Ja izvēlaties izmantot savu domēna vārdu, jums jāparūpējas par visām tehniskajām niansēm, kas attiecas uz jūsu domēna vārda konfigurēšanu. Icebergbuilder nodrošinās ar IP adresēm un pamatinformāciju par domēna norādīšanu uz mūsu serveriem, pārējās detaļas ir atkarīgas no jums.

Jebkādu domēna problēmu, kas saistītas ar citur iegādātajiem domēna vārdiem, risināšana ir maksas pakalpojums.